สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 

  ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง แจ้งห้องสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
 
 
   

 
 
 
 
powered by